بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیتبسم رضازاده

استانآذربايجان غربي

تاریخ عضویت1399/07/23

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 6:24 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 6:37 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 6:39 ب.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 6:41 ب.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 6:43 ب.ظ