بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمصطفی رحیمی

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1399/12/29

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره یازدهم1399/12/29 - 7:15 ب.ظ
2جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره یازدهم1399/12/29 - 7:18 ب.ظ
3جشنواره کارتون و کاریکاتور / دوره یازدهم1399/12/29 - 7:19 ب.ظ