بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگییزدان سرگزی

استانسيستان و بلوچستان

تاریخ عضویت1394/08/24

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/24
2جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/24
3جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/24
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/27
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/27
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/27
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/27
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/27
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/27
10جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/21
11جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/21
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/21
13مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 11:21 ب.ظ
14مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 11:22 ب.ظ
15مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 11:23 ب.ظ
16مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 11:25 ب.ظ