بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیسعید مبشر

استاناردبيل

تاریخ عضویت1397/12/02

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/02
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/02
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/04
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/04
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/04
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/04
7جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/04
8مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 3:56 ب.ظ
9مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 3:59 ب.ظ
10مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 4:04 ب.ظ