بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعلیرضا (یوسف) بهشتی

استانتهران

تاریخ عضویت1398/02/28

ردیفجشنواره های شرکت کردهوضعیتتاریخ ثبت
1سرود رود چهل ساله / دوره اولتایید شده و رسیده به دبیرخانه1398/02/28 - 11:42 ق.ظ
2سرود رود چهل ساله / دوره اولتایید شده و رسیده به دبیرخانه1398/02/28 - 11:59 ق.ظ