بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

العربية English

نام و نام خانوادگیمصطفي صالحي سده

استاناصفهان

تاریخ عضویت1399/10/22

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1پویش ملی قهرمان من / اولین1399/10/22 - 10:35 ق.ظ
2نغمه های محمدی(ص) / نخستین دوره 1399/10/22 - 10:43 ق.ظ
3نغمه های محمدی(ص) / نخستین دوره 1399/10/22 - 11:01 ق.ظ