بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسیدمحمدرضا شرافت

استانقم

تاریخ عضویت1391/03/20

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
7کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
8جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/17
9جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/17
10جشنواره طنز سوره / دوره هفتم1391/04/17
11مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 9:09 ب.ظ
12مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 9:27 ب.ظ