بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفاطمه عبودی زاده

استانخوزستان

تاریخ عضویت1399/04/31

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 4:58 ق.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 5:03 ق.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 5:05 ق.ظ
4ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 5:07 ق.ظ
5ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/31 - 5:08 ق.ظ