بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمجتبي عرض پیما ( حجازی )

استانقم

تاریخ عضویت1398/02/25

ردیفجشنواره های شرکت کردهوضعیتتاریخ ثبت
1سرود رود چهل ساله / دوره اولتایید شده و رسیده به دبیرخانه1398/02/25 - 4:14 ب.ظ