بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیعلیرضا رمزی ششکلانی

استانتهران

تاریخ عضویت1398/08/10

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/08 - 7:07 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/08 - 7:09 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/08 - 7:11 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/08 - 7:12 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/08 - 7:14 ب.ظ