بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیآرش پورعليزاده

استانگيلان

تاریخ عضویت1391/03/15

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
5جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/09
6جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/21
7جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/21
8جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/21
9جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/21
10جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/21
11جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/21
12جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/21
13جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/21
14جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/08/21
15جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/26
16جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/26
17جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/26
18جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/26
19جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/26
20جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/26
21جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/10
22جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/04
23مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 5:19 ب.ظ