بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیعلیرضا لاری زارچ

استانهرمزگان

تاریخ عضویت1398/06/12

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/20 - 2:37 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/20 - 2:39 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/20 - 2:48 ق.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 12:08 ق.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 12:13 ق.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 12:19 ق.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 12:22 ق.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 12:30 ق.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 12:33 ق.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/29 - 12:36 ق.ظ