بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمریم رمضانی

استانخراسان شمالي

تاریخ عضویت1394/09/17

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/09/17
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/26
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/11/26
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/24 - 2:39 ب.ظ
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/24 - 2:44 ب.ظ
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/24 - 2:48 ب.ظ
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/24 - 2:55 ب.ظ
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/24 - 3:00 ب.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/26 - 4:57 ب.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/26 - 4:59 ب.ظ
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/27 - 3:06 ق.ظ