بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیکاظم رستمی

استانزنجان

تاریخ عضویت1393/04/04

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/04/04
2جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/07/11
3جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/07/16
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/04
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/04
6جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/06/26
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/19
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/19
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/19
10جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست1395/04/10
11جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/04/10
12جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/04/10
13جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/07/28
14جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/07/28
15جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/07/28
16جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/07/28
17جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/07/28
18جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/28
19ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/05/07 - 6:23 ب.ظ
20ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/09 - 9:40 ب.ظ
21یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/12/01 - 9:40 ق.ظ
22یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/12/01 - 9:41 ق.ظ