بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیزهرا شفیعی سرتشنیزی

استانچهارمحال بختياري

تاریخ عضویت1398/03/02

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1سرود رود چهل ساله / دوره اول1398/04/15 - 1:38 ب.ظ
2سرود رود چهل ساله / دوره اول1398/04/15 - 1:55 ب.ظ