بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعزیزالله محمد‍‍‍پور

استانمازندران

تاریخ عضویت1393/01/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/01/30
2جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/01/30
3جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/01/30
4جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/01/30
5جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/01/30
6جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/01/30
7جشنواره طنز سوره / دوره هشتم1393/01/30
8جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/07/27
9جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/07/27
10جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/07/27
11جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/08/18
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/21 - 5:45 ب.ظ