بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعلی ابراهیمی

استانآذربايجان غربي

تاریخ عضویت1395/02/15

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/02/22
2جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/13
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/28
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/28
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/19 - 5:46 ب.ظ
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/19 - 6:01 ب.ظ
7جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/28 - 1:11 ب.ظ
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/28 - 1:15 ب.ظ
9جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/28 - 1:17 ب.ظ