بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیزهره زارع

استانفارس

تاریخ عضویت1399/01/01

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/01 - 12:30 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/04 - 11:37 ق.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/04 - 11:38 ق.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/01/04 - 11:59 ق.ظ