بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیفرامرز علی پور

استانهرمزگان

تاریخ عضویت1399/07/28

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 1:06 ق.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 1:07 ق.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 1:14 ق.ظ