بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسجاد رستمعلی

استانتهران

تاریخ عضویت1399/02/31

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 1:09 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 2:36 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 3:49 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 7:57 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 8:03 ب.ظ
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/31 - 8:05 ب.ظ