بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعبدالرضا حسینی

استانكرمان

تاریخ عضویت1399/07/27

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/27 - 2:09 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/27 - 2:12 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/27 - 2:18 ب.ظ