بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیلیلا روغنگیرقزوینی

استانقزوين

تاریخ عضویت1392/03/22

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/22
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/22
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/22
4جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/17
5جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/18
6جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/18
7جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/18
8جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/18
9جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/18
10جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/18
11جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/07/18
12جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/03
13جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/03
14جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/04
15جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم1395/11/10
16جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم1395/11/16
17جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم1395/11/17
18جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/11
19جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/11
20جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/11
21جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/11
22جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/11
23جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/02
24جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/02
25جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/02
26جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/02
27جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/02
28جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/02
29جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/12/02
30جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/22 - 3:07 ب.ظ
31جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/12/11 - 2:03 ق.ظ
32جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/12/14 - 3:49 ق.ظ