بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیندا نوروزی

استانتهران

تاریخ عضویت1396/03/18

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/03/20
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/24 - 1:47 ب.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 12:25 ق.ظ
6مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 12:28 ق.ظ
7مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 12:31 ق.ظ
8مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 12:36 ق.ظ
9مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 12:42 ق.ظ
10مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 12:44 ق.ظ