بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیامید ادهمی

استانفارس

تاریخ عضویت1399/03/25

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/09 - 12:11 ب.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/09 - 12:14 ب.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/09 - 12:18 ب.ظ
4ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/09 - 12:19 ب.ظ
5ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/09 - 12:21 ب.ظ
6ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/09 - 12:34 ب.ظ
7ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/10 - 11:17 ق.ظ