بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیزینب احمدی ‍‍‍

استاناصفهان

تاریخ عضویت1394/09/05

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/06
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/06
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/06
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/06
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/06
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/06
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/06
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/22 - 9:09 ب.ظ