بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیسید مهدی حسینی

استانمازندران

تاریخ عضویت1398/07/05

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/07/05 - 9:35 ب.ظ
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/07/05 - 9:58 ب.ظ
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/07/05 - 10:06 ب.ظ
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/07/05 - 10:21 ب.ظ
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/07/05 - 11:09 ب.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/23 - 5:44 ب.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/23 - 5:47 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/23 - 5:48 ب.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/23 - 5:49 ب.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/23 - 5:50 ب.ظ