بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیامیرحسین دوست زاده

استانآذربايجان شرقي

تاریخ عضویت1398/09/14

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/14 - 3:00 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/14 - 3:13 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/14 - 3:19 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/14 - 3:24 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/14 - 3:28 ب.ظ