بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیفرهود عباسی فرد

استانتهران

تاریخ عضویت1399/07/20

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره1399/07/20 - 10:38 ق.ظ
2سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره1399/07/20 - 10:42 ق.ظ
3سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره1399/07/20 - 10:45 ق.ظ
4سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره1399/07/20 - 10:47 ق.ظ
5سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره1399/07/20 - 10:49 ق.ظ
6پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول1399/07/20 - 11:19 ق.ظ
7پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول1399/07/20 - 11:21 ق.ظ
8پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول1399/07/20 - 11:46 ق.ظ
9پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول1399/07/20 - 12:08 ب.ظ
10پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول1399/07/20 - 12:19 ب.ظ
11پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول1399/07/20 - 12:50 ب.ظ
12پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول1399/07/20 - 12:53 ب.ظ
13مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/20 - 1:57 ب.ظ
14مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/20 - 1:59 ب.ظ
15مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/20 - 3:36 ب.ظ