بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسیدابراهیم سجادی زاده

استانگلستان

تاریخ عضویت1399/07/28

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 9:55 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 10:01 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 10:07 ب.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 10:09 ب.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 10:23 ب.ظ