بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمدحسین محمدی

استانفارس

تاریخ عضویت1395/05/13

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/05/13
2جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/05/13
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/14 - 9:24 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/12/03 - 1:56 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/12/03 - 2:00 ب.ظ
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/12/03 - 2:01 ب.ظ