بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیآناهیتا جمشیدی مقدم

استانتهران

تاریخ عضویت1399/07/29

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 6:05 ب.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 6:07 ب.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 6:08 ب.ظ
4ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 6:09 ب.ظ
5ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 6:11 ب.ظ
6ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 6:13 ب.ظ
7ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 6:14 ب.ظ
8ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 6:16 ب.ظ
9ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 6:17 ب.ظ
10ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 6:19 ب.ظ
11ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 6:21 ب.ظ