بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیپیمان عوض پور

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1398/09/09

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/09 - 8:55 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/09 - 8:57 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/09 - 9:00 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/09 - 9:02 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/09 - 9:09 ب.ظ