بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمد کریمی

استاناصفهان

تاریخ عضویت1399/07/26

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 12:47 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 1:07 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/26 - 1:10 ب.ظ