بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیشیما شهیدزاده

استانكرمان

تاریخ عضویت1397/06/22

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/22
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/22
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/22
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/22
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/06/22
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/02 - 12:57 ب.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/02 - 1:00 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/02 - 1:01 ب.ظ