بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیوحید روغنی

استانچهارمحال بختياري

تاریخ عضویت1396/09/23

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/08 - 5:55 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/09 - 5:47 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/21 - 5:20 ب.ظ