بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمعصومه مهری قهفرخی

استانچهارمحال بختياري

تاریخ عضویت1391/04/27

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/04/27
2جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/04/27
3جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/05/13
4جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/05/13
5جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/05/13
6مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 11:35 ق.ظ
7مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 11:41 ق.ظ
8مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 11:51 ق.ظ