بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیالهام عبدالملکی

استانكردستان

تاریخ عضویت1399/08/01

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 9:02 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 9:03 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 9:06 ب.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 9:38 ب.ظ