بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیهادی بردستانی فرد

استانفارس

تاریخ عضویت1398/08/04

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 9:31 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 9:33 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 9:36 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 9:41 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/28 - 9:42 ب.ظ