بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیزهرا عابدینی

استانتهران

تاریخ عضویت1398/09/08

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/08 - 4:26 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/08 - 6:40 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 9:00 ب.ظ