بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیعماد سلیمانی خشوئی

استاناصفهان

تاریخ عضویت1398/06/25

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/01 - 12:43 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/01 - 12:46 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/01 - 12:53 ق.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/01 - 12:56 ق.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/01 - 12:59 ق.ظ
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/01 - 1:02 ق.ظ