بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیجواد میرزایی

استاناصفهان

تاریخ عضویت1400/10/24

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله 1400/10/25 - 11:07 ب.ظ
2جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله 1400/10/25 - 11:10 ب.ظ