بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیفاطمه الله مرادی

استانقم

تاریخ عضویت1399/07/22

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/23 - 3:21 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/23 - 3:25 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/23 - 3:29 ب.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/23 - 9:12 ب.ظ