بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمحمدجواد اصلانی

استاناصفهان

تاریخ عضویت1398/08/19

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/19 - 11:15 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/19 - 11:24 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/19 - 11:50 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/19 - 11:55 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/20 - 12:04 ق.ظ