بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسید محمد امین آل یس

استانفارس

تاریخ عضویت1394/09/17

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/17
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/17
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/17
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/17
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/17
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/09/17
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/07/04 - 8:30 ق.ظ
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/07/04 - 8:35 ق.ظ
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/07/04 - 8:39 ق.ظ
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/07/04 - 8:42 ق.ظ
11ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 2:03 ب.ظ
12ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 2:05 ب.ظ
13ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 2:07 ب.ظ
14ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 2:08 ب.ظ
15ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 2:10 ب.ظ
16ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 2:11 ب.ظ
17ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/04/01 - 2:17 ب.ظ