بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگینوشین اله وردی

استانمركزي

تاریخ عضویت1401/05/13

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1شب شعر دیدار ماه / محفل شب شعر دیدار ماه1401/05/13 - 2:52 ب.ظ
2شب شعر دیدار ماه / محفل شب شعر دیدار ماه1401/05/13 - 3:08 ب.ظ