بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمدحسین یادگاری

استانتهران

تاریخ عضویت1399/07/27

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 11:25 ق.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 11:28 ق.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 11:30 ق.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 11:31 ق.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 11:34 ق.ظ