بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمنیره حسین پوری

استانتهران

تاریخ عضویت1399/07/27

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 5:37 ق.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 5:41 ق.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 5:45 ق.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 5:47 ق.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/28 - 6:01 ق.ظ