بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیراضیه بهرامی راد

استانسمنان

تاریخ عضویت1396/11/15

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/15
2جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/15
3جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/15
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/20 - 9:14 ق.ظ