بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیرشدیه عالیان

استانهرمزگان

تاریخ عضویت1395/08/08

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/08
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 5:15 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 5:17 ب.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 5:19 ب.ظ