بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیالهام سید حسینی

استاناردبيل

تاریخ عضویت1392/07/13

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم1392/07/13
2جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/06/24
3جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم1393/06/24
4جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/08/24
5جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/08/24
6جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/09/01
7جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/09/01
8جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/16
9محافل / کارگاه هنرهای تجسمی1397/11/21
10جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/01 - 2:13 ب.ظ